Tilbage til forsiden
Om hjemmesiden
Sponsorer
Kontakt os
 
Chat
Brevkasse
Mødestedet
Film og bøger
Spørgsmål og svar
Leksikon
Gode Historier
Links
Test dig selv

LEKSIKON

Her kan du læse om en række ord, man ofte støder på, når man taler om autisme.
Hvis du savner forklaring på nogle ord, er du velkommen til at
kontakte redaktøren.
ABA
ABA står for Applied Behavior Analysis som på dansk betyder anvendt adfærdsanalyse. ABA er en bestemt pædagogisk måde at arbejde med autistiske børn på. Her træner man barnet med autisme mange timer hver dag, så det lærer at kunne klare forskellige ting selv. Man kigger først på, hvad barnet kan og finder ud af, hvad det skal lære fremover, og så træner man dette igen og igen, indtil de kan det. Du kan læse mere om ABA på nettet eksempelvis på www.aba-forum.dk

ADOS  
ADOS står for Autisme Diagnostisk Observations Skema. ADOS er en test man bruger, når man vil undersøge om en person har autisme. I testen skal personen lave nogle små opgaver og bliver også interviewet om forskellige ting såsom: skole, arbejde, venner mm.   

Aspergers syndrom
Er opkaldt efter den østrigske læge Hans Asperger. Han skrev i 1944 om 5 børn med ’autisme’, som han havde mødt i sit arbejde. Det var børn, der var dygtige på særlige områder. I dag bruges ’Aspergers syndrom’ ofte om de børn med ’autisme’, som har en særlig interesse eller er særligt dygtige til nogen ting.

Atypisk autisme
Børn der har ’atypisk autisme’ har også autisme. Autismen viser sig bare på en lidt anden måde end man ser hos de fleste andre børn med autisme. ’Atypisk’ betyder, at det ikke er som det plejer at være.

Autisme
Når man lever i sin egen verden og ikke har kontakt med andre. Ordet ’autisme’ bruges mest om børn som har handicappet ’autisme’.
Man kan også bruge det om almindelige mennesker. Hvis en person er helt opslugt af et eller andet kan man sige at han eller hun er helt ”autistisk.”

Autismespektrumsforstyrrelse
Man bruger udtrykket, når man taler om alle de børn som har en aller anden form for autisme. Det vil sige børn som har Infantil autisme, Atypisk autisme, Aspergers syndrom m.fl.

Boardmaker
Boardmaker er en database med mere end 3500 billeder. Billederne forestiller personer, ting og symboler (eksempelvis en mor, en kop og et spørgsmålstegn osv.). Man bruger billederne fra boardmaker til flere forskellige ting i forhold til det autistiske barn:
  • Man bruger billederne til at fortælle det autistiske barn, hvad der skal ske i løbet af dagen eller i en bestemt situation. Eksempelvis kan billederne vise, hvordan man børster tænder eller hvordan en skoledag kommer til at blive. Billederne kan også forberede barnet på hvem man får besøg af osv.
  • Man kan bruge billederne, når man taler sammen. Barnet med autisme kan eksempelvis give billedet af et glas mælk til sin far, hvis han gerne vil have et glas mælk osv.
Du kan læse mere om boardmaker og se nogle af billederne på http://www.dal-pres.dk/default.asp

Funktionsniveau
Funktionsniveau har at gøre med, hvor meget en person kan – hor mange funktioner kan de klare. Det vil sige, hvor godt er sproget er hos personen, hvor velbegavede er de, og hvor godt klarer de dagligdags ting som indkøb, madlavning, at gå i bad mm. Hos personer med autisme kan man groft inddele funktionsniveau i 3 undergrupper: svagt-fungerende, moderat-fungerende, højt-fungerende. Uanset funktionsniveau har alle i forskellige grader problemer med kommunikation og det sociale.

Svagt-fungerende
Personen har næsten intet eller næsten intet sprog og har meget svært ved at klare sig selv. Han/hun skal måske helst være sammen med en voksen hele tiden og have en form for støtte el. hjælp til de fleste ting.

Moderat-fungerende
Personen har et nogenlunde udviklet sprog og kan klare visse ting, men skal have støtte el. hjælp til en del ting.

Højt-fungerende 
Personen har et godt veludviklet sprog og kan sandsynligvis klare mange ting selv, men har stadig brug for støtte el. hjælp til nogle ting.

Infantil autisme
Ordet ’infantil’ betyder ”lille barn”. Hvis man kan se, at et barn har autisme allerede inden det er 3 år gammel, kalder man det ’Infantil autisme’.
 
Normaltbegavet
betyder at personens begavelse/intelligens er indenfor det normale område (er lige så god til det som andre på samme alder) fx i forhold til sproget (selv at tale og forstå andre), at læse, forstå, løse opgaver, huske osv. Personer med Aspergers syndrom og mange med højtfungerende autisme er oftest normaltbegavede.

Retardering
Autisme kan være ledsaget af en form for retardering. Når en person er retarderet, betyder det, at personens begavelse/generelle intelligens ikke ligger i normalområdet. Det vil sige at han/hun på visse områder ikke kan finde ud af ting lige så godt som andre på samme alder. Så har personen fx problemer med sproget (bruger det måske ikke grammatisk rigtigt, svært ved at tale og forstå andre), at læse, løse opgaver, huske osv.

Stereotyp adfærd
Når et barn med autisme siger eller gør det samme hele tiden. Her er nogen eksempler på hvad stereotyp adfærd kan være: Nogle børn med autisme basker f.eks. med hænder eller rokker med kroppen. Nogle børn med autisme siger det samme mange gange efter hinanden eller spørger om det samme mange gange efter hinanden. Nogen børn med autisme leger ikke med legetøjet som andre børn, men kan finde på at køre en bil frem og tilbage om og om igen uden der sker mere i legen.

TEACCH
TEACCH står for Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren. Det betyder behandling og uddannelse af børn med autisme og andre kommunikationshandicap. TEACCH er et amerikansk undervisningssystem, hvor man bruger struktur og forudsigelighed i undervisningen af børn med autisme. Man bruger billeder (visualisering) og skemaer til at hjælpe børnene med at klare mange ting selv, så de ikke altid behøver en lære eller kontaktperson. Læs mere om TEACCH. Man kan også læse mere om TEACCH på nettet, eksempelvis på www.autisme.dk